Uitgever van certificaten voor gebouwen

Sinds 2011 berekenen de de energieprestatie van gebouwen.
Aanvankelijk alleen voor woningen, maar later ook ook voor de utiliteitsbouw.

In de afgelopen jaren is ImmoCert uitgegroeid tot een koepelorganisatie waar EPA adviseurs zich aansluiten om hun energielabels afgemeld te krijgen, maar ook om via de verschillende kanalen, media en websites van ImmoCert opdrachten te vergaren.

Na 10 jaar actief te zijn in een zeer dynamische en groeiende markt maken we ons op voor de volgende fase.  Als is houder van de relevante procescertificaten onder BRL9500 voor EPA-W en EPA-U zullen we doorgroeien naar certificaathouder voor de “methode 2020”.  We zullen met onze certificering voor zowel voor EPW als EPU  de basismethode én de detailmethode bieden aan EP-adviseurs, architecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars en aannemers.

Om dit alles in goede banen te leiden faciliteren de gebruikelijke backoffice diensten met helpdesk en marktbenadering. Bovendien zullen we concrete opleidingen aanbieden. “Nieuwe” mensen maken we vakbekwaam en voor de bestaande adviseurs bieden we de nodige bijscholing en aanvulling van de vereiste vakkennis. 

Daarbij beperken we ons niet tot het examenmateriaal.
Ook na het behalen van het examen zullen we onze adviseurs en licentiehouders met raad en daad terzijde staan. We zullen regelmatig middels bijeenkomsten en online sessies vakkennis delen en uitwisselen.

We leren van elkaars ervaringen en laten ons inspireren door opleiders en auditors.

 

Een groep vakgenoten

Als koepelorganisatie verzorgen we voor onze adviseurs en licentiehouders de nodige backoffice diensten in het kader van certificering, dossierbewaking, kwaliteitscontrole en registratie van de energielabels. Hoewel alle adviseurs zelfstandig werken, opereren we regelmatig in clusters. Bij grotere opdrachten betrekken we meerdere adviseurs. Bijvoorbeeld om snel een gehele portefeuille op te nemen of omdat er voor één opdrachtgever gebouwen in verschillende delen van het land van een energielabel moeten worden voorzien.

Juist vanwege ons landelijk netwerk van adviseurs en licentiehouders kunnen we als ImmoCert elke grote en kleine opdracht, in heel Nederland aannemen.

 

NTA 8800

Per 1 januari 2021 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energieprestatieberekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…