Onze adviseurs zijn geschoold, gediplomeerd en gekwalificeerd voor het vakgebied waarin zij werkzaam zijn (EPA-W en EPA-U).
Zij verzorgen zelf de acquisitie van hun opdrachten of krijgen opdrachten vanuit ImmoCert of collega-advieurs aangeboden.

Voor het samenwerkingsverband van de aangesloten adviseurs verzorgt ImmoCert de afmelding van de energielabels inclusief de nodige Back-Office ondersteuning:

  • Certificering conform BRL9500
  • Administratieve verwerking EPA rapporten en labels
  • Kwaliteitscontrole EPA rapporten en Labels
  • Opleidingen, trainingen en bijscholing
  • Collectieve beroepsverzekering
  • Verzending van de labels/rapportages naar de klant
  • Interregionale uitwisseling van opdrachten
  • Helpdesk voor inhoudelijk/technische vragen of vragen over de werkwijze

ImmoCert profileert zich als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. Daarom hanteren wij hoge kwaliteitseisen en zijn wij in de administratieve verwerking en het klantcontact uiterst zorgvuldig.
Alle dossiers, rapporten en labels worden door ons gecontroleerd op kwaliteit.
De adviseurs worden bijgestaan tijdens inspecties en er vinden steekproefsgewijze controlebezoeken aan opgenomen gebouwen plaats.
Bovendien worden regelmatig sessies georganiseerd waar de kennis en kunde van de adviseurs actueel wordt gehouden.

Lees hier meer over het afmelden van dossiers via ImmoCert.